Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji nowego wzoru mobilnego stanowiska kuchennego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami


Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzorniczego i wdrożenie w jego wyniku do produkcji nowego produktu – mobilnego stanowiska do przygotowywania potraw i gotowania w formule „live cooking”. Rozmiar, kształt i wyposażenie nowego mebla kuchennego zostaną dostosowane do użytkowania przez osoby w pełni sprawne i jednocześnie do specjalnych potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową, jak również osób starszych. Rezultaty projektu zostaną wykorzystane w działalności Wnioskodawcy i pozwolą na rozwój firmy.

Spodziewane efekty to wdrożenie jednego projektu wzorniczego nowego produktu, rozpoczęcie współpracy z profesjonalnymi projektantami, co pozwoli na lepsze wykorzystanie posiadanego przez Spółkę potencjału, wzbogacenie jej oferty i zaoferowanie nowych produktów. 

 

Wartość projektu: 569 490,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 393 550,00 PLN

 

Mobilne stanowisko kuchenne, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Unia Europejska